ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Τα  εσπερινά σχολεία αποκλείονται από την τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μεγάλη αναταραχή έχει προκαλέσει στα  εσπερινά σχολεία,  το νέο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Πέρα από το γεγονός ότι μέχρι πρότινος ζητούσαν να επιστρέψουν στην τηλεκπαίδευση, καθώς οι περισσότεροι μαθητές τους ήταν ενήλικοι εργαζόμενοι και οικογενειάρχες (και άρα βρίσκονται σε κίνδυνο να κολλήσουν τον κορωνοϊό), πλέον διώκονται κανονικά και με τον νομό καθώς ορίζεται ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κοινή για τους μαθητές των εσπερινών λυκείων και αυτούς των ημερησίων λυκείων.

Πρόκειται για μια διάταξη που θέτει εκτός εκατοντάδες μαθητές των Εσπεριών, που είναι αδύνατο  να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στις πανελλαδικές εξετάσεις τους απόφοιτους των ημερησίων λυκείων, για τον απλούστατο λόγο ότι, λόγω της εργασίας τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν τον ίδιο χρόνο με τους μαθητές των ημερησίων λυκείων για μελέτη και ούτε βέβαια να παρακολουθήσουν φροντιστηριακά μαθήματα.

Μέχρι σήμερα είχαν θεσπιστεί διατάξεις, για τη διευκόλυνση τις πρόσβασής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βάση των οποίων οι μαθητές των εσπερινών λυκείων διαγωνίζονταν μεταξύ τους για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και σε κάθε σχολή εισάγονταν και ένα μικρό ποσοστό μαθητών των εσπερινών λυκείων, επιπλέον των εισαγομένων από τα ημερήσια λύκεια.

 

Δυστυχώς, το  νέο Σχέδιο Νόμου του ΥΠΑΙΘ με τίτλο: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» προβλέπεται (άρθρο 2) ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ) στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κοινή για τους μαθητές των εσπερινών λυκείων και αυτούς των ημερησίων λυκείων, φέρνει νέα δεδομένα και ανησυχία στους μαθητές και σε όσους στηρίζουν το θεσμό των εσπερινών σχολείων.

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

Θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση της εν λόγω αδικίας, αποσύροντας την εν λόγω διάταξη που στερεί από αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα της κοινωνικής, ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κινητικότητας;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης