Ηράκλειο, 9 Μαρτίου  2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

Θέμα: Καταστρατήγηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας καταγγέλλουν οι συνταξιούχοι του ΕΛΤΑ

 

Οι συνταξιούχοι από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τα έτη 2019 και 2020, αναφέρουν ότι στα ΕΛΤΑ εδώ και 35 χρονιά καταβαλλόταν ως αποζημίωση απόλυσης ανελλιπώς σύμφωνα με σχετική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ποσό 30.070 ευρώ σε όλους τους υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνταν.

Όμως εν μέσω πανδημίας, την 13ην Μαρτίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΤΑ, έλαβε απόφαση μείωσης της αποζημίωσης απόλυσης του προσωπικού κατά το ήμισυ, χωρίς να προσδιορίζει ρητά την ημερομηνία ισχύος της απόφασης. Σιωπηρά ωστόσο η Διοίκηση φαίνεται να την εφαρμόζει αναδρομικά από 01.01.2019.

Όσοι αποχωρήσαν το διάστημα αυτό ξέραν ότι θα πάρουν ολόκληρη την αποζημίωση, αφού δεν υπήρχε καμία άλλη ενημέρωση από την Διοίκηση, εξάλλου, αναφέρουν ήταν και ο λόγος που φύγαν.

Αναφέρουν ότι η εν λόγω πρακτική συνεπάγεται κατάφωρη παραβίαση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σημειώνεται ότι το ποσό των 30.070 ευρώ, καταβαλλόταν ως αποζημίωση ανελλιπώς τα τελευταία 35 χρόνια, σε όσους ταχυδρομικούς συνταξιοδοτούνται, χωρίς καμιά διοίκηση μέχρι την 13ην Μαρτίου 2020 να το αμφισβητήσει. Επιπλέον, προσθέτουν ότι  η Διοίκηση του Οργανισμού, προχώρησε απροειδοποίητα στην υλοποίηση προγράμματος εθελουσίας εξόδου, κόστους 140 εκ. ευρώ, παρέχοντας σημαντικά οικονομικά κίνητρα για την αποχώρηση των εργαζομένων. Στο πρόγραμμα που βρίσκεται ήδη σε ισχύ, δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για όσους υπαλλήλους συνταξιοδοτήθηκαν το 2019, ακόμα και τις τελευταίες μέρες του 2020, αντιθέτως δίνει σαν ΒΟNUS τα 15000 ευρώ που περιέκοψε σε όσους αποχωρήσαν άμεσα από την Υπηρεσία.

Δεδομένου ότι 600 άτομα είναι θιγμένοι- αδικημένοι από την απόφαση αυτή της διοίκησης μετά από 35-40 χρόνια δουλειάς.

 

 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβείτε ώστε να ανακληθεί η ανάλγητη και άδικη για τους εργαζόμενους – νέους συνταξιούχους, απόφαση του Δ.Σ. των ΕΛΤΑ, μείωσης στο μισό αποζημίωσης απόλυσης, καθώς και να διευκρινιστεί για ποιους λόγους, ενώ δεν είχε προσδιοριστεί ρητά η ημερομηνία ισχύος της απόφασης, η Διοίκηση αυθαιρέτως την εφαρμόζει αναδρομικά από 01 Ιανουάριου 2019;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης