Ηράκλειο,  9 Μαρτίου  2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Θέμα:  Η κυβέρνηση μεταφέρει στους πολίτες και τους μηχανικούς την αδυναμία της για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου 

 

 

Σε επιστολή τους οι Αυτόνομοι Μηχανικοί Ανατολικής Κρήτης αναφέρουν ότι σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και των αδειών του, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημα των μηχανικών. Ωστόσο,  ενώ έχει θεσμοθετηθεί προ δεκαετίας, τώρα εν μέσω υγειονομικής κρίσης, με την κοινωνία σε “αναστολή”, με ανασφάλεια και την ανεργία σε ιστορικά υψηλά επίπεδα η κυβέρνηση αποφασίζει να την εφαρμόσει.

Η πολιτεία ζητάει για άλλη μια φορά από τον πολίτη και το μηχανικό να αναλάβουν το βάρος και την ευθύνη της καταγραφής του ιστορικού των ακινήτων,  από τη δική της πλευρά δεν έχει πράξει τα δέοντα:

  • Δεν έχει προχωρήσει ο πολεοδομικός σχεδιασμός.
  • Δεν έχουν ολοκληρωθεί: η κτηματογράφηση, οι δασικοί χάρτες, οι θεσμικές γραμμές, η ένταξη των αυθαιρέτων.
  • Δεν έχουν υλοποιηθεί εργαλεία όπως η Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης , δεν υπάρχει γενικευμένα η κατηγορία 5 στα αυθαίρετα, ο χρόνος διόρθωσης των λαθών στα Κτηματολογικά γραφεία μειώνεται…
  • Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες του ΤΕΕ παραμένουν απαρχαιωμένες χωρίς καν τη δυνατότητα ηλεκτρονικού εντοπισμού των ακινήτων με συντεταγμένες! Ο μηχανικός θα πρέπει για ακόμα μια φορά να μαντεύει τη γεωγραφική θέση των εκτός σχεδίου ακινήτων ώστε να προχωρήσει σε μια τόσο σοβαρή εργασία!
  • Οι ΥΔΟΜ δεν παρέχουν ψηφιοποιημένα αρχεία σχεδίων βάζοντας τον ιδιώτη μηχανικό να κάνει τη δουλειά που θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει από τη Διοίκηση.

Επιπλέον, είναι ασαφές και δημιουργεί πολλά ζητήματα το αν ο μηχανικός υποχρεούται :

α) σε έλεγχο νομιμότητας οικοδομικών αδειών,

β) σε έλεγχο νομιμότητας προηγούμενων ρυθμίσεων (υπαγωγή στους νόμους περί αυθαιρέτων, κ.α.),

γ) σε έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας σε κάθε κτήριο.

 

Γι’ αυτό προτείνουν:

  • Να λειτουργήσουν τα Παρατηρητήρια Δομημένου Περιβάλλοντος στην που είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την καταγραφή, τον έλεγχο (και το 3% δειγματοληπτικά των ταυτοτήτων κτηρίων) και τη λήψη μέτρων για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας του, προκειμένου να επισπευτεί ο σχεδιασμός.
  • Να λειτουργήσει η «Ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα δήμου», η ηλεκτρονική βάση στην οποία κάθε δήμος καταγράφει και ενημερώνει τα στοιχεία του ισχύοντος και υπό εκπόνηση χωρικού σχεδιασμού, τους κοινόχρηστους ή αδόμητους χώρους αυτού, τις πράξεις οριοθέτησης αιγιαλού, παραλίας, υδατορεμάτων, τις προστατευόμενες περιβαλλοντικά περιοχές, τις υλοποιημένες και εκκρεμείς πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων λόγω ρυμοτομίας, τις συνταχθείσες μεμονωμένες πράξεις εφαρμογής, κ.α. με σκοπό την άμεση και πλήρη πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου στα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες .

 

Έτσι, δεν θα πληρώσει όλο το κόστος ο πολίτης και η κοινωνία, που καλείται, σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες να πληρώσει την ένταξη στα αυθαίρετα, τη κτηματογράφηση, τον έλεγχο και τυχόν ενστάσεις στους δασικούς χάρτες, και τώρα και για την ταυτότητα του κτηρίου του.

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Προτίθεται η κυβέρνηση να μην μεταφέρει την αδυναμία της στους πολίτες και στους μηχανικούς και να οργανώσει πολεοδομικά τη χώρα;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης