ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

 

Θέμα:   Αποκλεισμός Εθελοντών Πυροσβεστών από το πυροσβεστικό έργο

 

 

 

Η Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρει ότι στις 02 Νοεμβρίου 2020 με Διαταγή του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, στο πλαίσιο προσαρμογής της λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος στις συνθήκες της πανδημίας, 1.800 εθελοντές Πυροσβέστες που υπηρετούν στις επαγγελματικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες τέθηκαν σε κατάσταση «κατ’ οίκον ετοιμότητας», χωρίς να έχουν δυνατότητα να εκτελέσουν πραγματικές 8ωρες βάρδιες στους σταθμούς τους, όπως το υπόλοιπο μόνιμο και πενταετούς υποχρέωσης πυροσβεστικό προσωπικό, με αιτιολογία (όπως τους έγινε γνωστό αργότερα), την προστασία των μονίμων και πενταετών πυροσβεστών.

 

Με την ίδια Διαταγή, ορίστηκε πως οι Διοικητές και οι Προϊστάμενοι των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, κατά την κρίση τους, σταθμίζοντας τις υπηρεσιακές ανάγκες, δύναται να παρεκκλίνουν της ανωτέρω Διαταγής και σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων να ενεργούν αναλόγως, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα στον Κ.Ε.Υ.Π.Σ. και να στελεχώνουν τις Υπηρεσίες τους με τέτοιο τρόπο, ώστε πάντα να εξασφαλίζεται η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των βαρδιών και των πυροσβεστικών εξόδων.

 

Πριν λίγες ημέρες η χώρα βίωσε έντονα καιρικά φαινόμενα, με σφοδρές χιονοπτώσεις και την πρόκληση πολλών ζημιών, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, της Εύβοιας και της Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα την μεγάλη κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος χωρίς ωστόσο, ούτε ένας εθελοντής πυροσβέστης να κληθεί να μετάσχει στις δύσκολες, πολύωρες και επίπονες επιχειρήσεις των μονίμων και Π.Π.Υ. συναδέλφων τους, παρά την τεράστια ανάγκη συνδρομής που διαπιστώθηκε κατά την εξέλιξη του φαινομένου.

 

 

 

Το ίδιο συνέβη και την 1η Φεβρουαρίου, όπου ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τον Έβρο, με αρκετές καταστροφές, και ουδείς εθελοντής πυροσβέστης κλήθηκε να στελεχώσει την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης, καθώς επίσης και το Νοέμβριο του 2020, κατά την περίοδο των καταστροφικών πλημμυρών στο Ηράκλειο Κρήτης όπου επίσης κανένας εθελοντής πυροσβέστης δεν κλήθηκε στην Υπηρεσία του.

 

Δεδομένου ότι η θέση και παραμονή των Εθελοντών Πυροσβεστών σε εφεδρεία-ετοιμότητα χωρίς να καλούνται να συνδράμουν, ακόμα και σε περιπτώσεις γενικής ή και μερικής επιφυλακής των Υπηρεσιών του Π.Σ., καθώς και η γενικότερη μη αξιοποίησή τους, σε καμία περίπτωση δεν τιμάει την ουσία του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη, όπου ανάμεσα στους σκοπούς του είναι η στήριξη της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας σε καιρό αυξημένων αναγκών και κρίσεων.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Προτίθεται η κυβέρνηση να επαναξιολογήσει την απόφαση, για τη θέση των εθελοντών πυροσβεστών σε κατάσταση «κατ’ οίκον επιφυλακής» και να επιτρέψει την επιστροφή τους στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς που υπηρετούν, ώστε να εκτελούν κανονικά υπηρεσίες σύμφωνα με τα ισχύοντα για το μόνιμο και πενταετούς υποχρέωσης πυροσβεστικό προσωπικό;

 

Έχουν συμπεριληφθεί οι συνολικά 2.200 εθελοντές πυροσβέστες στη διαδικασία εμβολισμού έναντι της COVID-19 που ακολουθείται για τους μόνιμους και πενταετούς υποχρέωσης συναδέλφους τους; Αν όχι, για ποιο λόγο;

 

Προτίθεται το Υπουργείο να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημά τους ούτως ώστε σε περίπτωση τραυματισμού τους, εν ώρα υπηρεσίας, να περιθάλπονται και να νοσηλεύονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία κατά αντιστοιχία με τους μόνιμους και πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστες;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης