Θέμα:  Αίτημα παράτασης των προθεσμιών ολοκλήρωσης δηλώσεων του ν. 4495/17.

 

Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ/ΤΑΚ).

Η επιστολή ζητάει την παράταση, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους 2021, της ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για:

  • Τις δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου έως 31.12.2013, που λήγει στις 8-2-2021.
  • Τις δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2014 έως 31.12.2014, που λήγει στις 8-2-2021.
  • Τις δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2015 έως 31.12.2015, που λήγει στις 8-2-2021.
  • Τις δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2016 έως 31.12.2016,που λήγει στις 8-5-2021, και τέλος
  • Τις δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 01.01.2017 έως 03.11.2017 που λήγει στις 8-8-2021.

 

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

2021-2-17 Λογιάδης τεετακ

Αίτημα παράτασης προθεσμιών (3)