Θέμα:  Υπαγωγή υπαλλήλων στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 162 του Ν. 4662/2020 (Α΄27) ζητάει η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα

Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτες τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Προστασίας του Πολίτη, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή της Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα.

 

Η επιστολή ζητάει όπως επανεξεταστούν οι αιτήσεις των τριτέκνων, που απορρίφθηκαν με τις Αποφάσεις 33429Φ.202.3/10.6.2020 & 33709 Φ.202.3/11-6-2020 Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος και μάλιστα όπως επανεξεταστούν σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που δίδονται στο υπ’ αριθ. 18870 Φ.200.1/2-4-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων πόρων του Α.Π.Σ. και σαφώς με την ισχύουσα κείμενη νομοθεσία.

Ώστε να αποκατασταθεί η αδικία που υφίστανται μόνο οι τρίτεκνοι μόνιμοι υπάλληλοι του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς το Πυροσβεστικό Σώμα είναι η μοναδική Δημόσια Υπηρεσία που κάνει τέτοιου είδους διάκριση και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη ειδικής σχετικής νομοθετικής ρύθμισης στις διατάξεις που το διέπουν.

 

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

2021-2-1 Λογιάδης τρια τεκνα

Επιστολή Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα