ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Ναυτιλίας & Νησιωτικής  Πολιτικής

Εθνικής Άμυνας

Προστασίας του Πολίτη

 

Θέμα:  Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό των σωφρονιστικών υπαλλήλων από τα

στρατιωτικά νοσοκομεία

 

Η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελλάδας αναφέρει την έκπληξη της για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας από την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με τίτλο: «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο κτλ…» και στο άρθρο 38 ρητά προβλέπεται το «δικαίωμα υγειονομικής κάλυψης στα νοσοκομεία αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των πολιτικών υπαλλήλων του Υ.ΝΑ.Ν.Π και εξουσιοδοτική διάταξη».

 

Αναφέρουν ότι δεν τους εκπλήσσει το γεγονός ότι ένα ακόμη Υπουργείο μεριμνά για τους εργαζόμενους και δη το πολιτικό προσωπικό, αλλά θλίβονται και εξοργίζονται όμως το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στις Φυλακές, παρά το γεγονός ότι επανειλημμένα έχουν ζητήσει να προβλεφθεί ρητά το δικαίωμα νοσοκομειακής, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία της Χώρας, δυστυχώς αγνοούνται.

 

Ακόμα, αναφέρουν ότι παρόλο που είναι γνωστές στην επιστημονική βιβλιογραφία οι επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας που επικρατούν μέσα σε Καταστήματα Κράτησης. Είναι πιθανόν γνωστές και οι ρητές προβλέψεις των Ευρωπαϊκών Σωφρονιστικών Κανόνων και πληθώρας άλλων ευρωπαϊκών οδηγιών και διεθνών κειμένων, τόσο για την επίπονη και ψυχοφθόρα εργασία των σωφρονιστικών υπαλλήλων, όσο κυρίως και για την μέριμνα που πρέπει να λαμβάνει η πολιτεία για τους εργαζόμενους μέσα στις Φυλακές και τέλος είναι επίσης γνωστά τα χρονίζοντα προβλήματα και οι συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν στις Ελληνικές  Φυλακές.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

 

Προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί στις ανάλογες ενέργειες ώστε να συμπεριλάβει στο ανωτέρω άρθρο του νομοσχεδίου υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη στα στρατιωτικά νοσοκομεία στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης