Ηράκλειο, 21 Ιανουαρίου 2021

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Τουρισμού

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Θέμα: Ένταξη των εστιατορίων των ξενοδοχείων στο πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου

Σε επιστολή της η Πανελλήνιος Ομοσπονδία Ξενοδόχων αναφέρει ότι πριν λίγες ημέρες δημοσιεύθηκε το πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.
Προϋπόθεση για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα τέθηκε αυτή να διαθέτει έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ:
56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,

56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας

56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Όμως και οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, παρέχουν και αυτές υπηρεσίες εστίασης και έχουν πληγεί από την κρίση της πανδημίας σε μέγιστο βαθμό, καθώς η μέση απώλεια τζίρου τους κατά το έτος 2020 έφθασε περίπου στο 78%, σε πολλές δε περιπτώσεις ξεπέρασε και το 80%!!

Πλην όμως στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων τα εστιατόρια που βρίσκονται εντός ξενοδοχείων δεν διαθέτουν κάποιον από τους ανωτέρω ΚΑΔ, καθώς αυτά λειτουργούν υπό τον ΚΑΔ του ξενοδοχείου (55.10).
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και δη τα εστιατόριά τους, ενώ αναπτύσσουν και αυτά τραπεζοκαθίσματα σε εξωτερικούς χώρους, όπως προκύπτει από τις άδειες λειτουργίας τους, να εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη ενίσχυση, η οποία ιδίως για τις μικρές μονάδες που βρίσκονται σε περιοχές με υψηλό υψόμετρο θα ήταν μια ουσιαστική βοήθεια.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

Προτίθεται η κυβέρνηση να αποκαταστήσει την παραπάνω αδικία, προχωρώντας στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μπορέσουν και τα εστιατόρια των ξενοδοχείων να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης