Ηράκλειο,  30 Νοεμβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Μοριοδότηση εμπειρίας για τους εργαζόμενους στη φύλαξη του Πανεπιστημίου Κρήτης

Σε υπόμνημα του το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο  Ηρακλείου ( ΕΚΗ) αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, στη φύλαξη του Πανεπιστημίου Κρήτης, που απασχολούνται από τον Μάιο του 2017 έως και σήμερα, ζητούν από τα συναρμόδια Υπουργεία νομοθετική ρύθμιση για να γίνει επέκταση του χρόνου απασχόλησης τους.

 

Τονίζουν ότι στήριζαν και στηρίζουν τον φορέα τόσο στις καθημερινές του ανάγκες όσο και σε έκτακτες και μεγάλες ευθύνες. Επίσης, αναφέρουν ότι σ’ όλο το διάστημα της συνεχούς και ανελλιπούς απασχόλησης τους η προσφορά τους είναι υποδειγματική, επιμελής και το ίδιο απαραίτητη όσο και στην αρχή της προσέλευσης τους.

Η μοριοδότηση εμπειρίας των νυν εργαζομένων με συνάφεια αντικειμένου απασχολήσεις στις επικείμενες προκηρύξεις θέσεων με προϋποθέσεις ΑΣΕΠ του Πανεπιστημίου ή η άμεση ανάγκη ανανέωσης των συμβάσεων τους είναι αυτή που θα καθορίσει την αδιάλειπτη και ακέραια φύλαξη του Πανεπιστημίου.

Ερωτάται η κα. Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μοριοδότηση εμπειρίας των νυν εργαζομένων με συνάφεια αντικειμένου απασχολήσεις στις επικείμενες προκηρύξεις θέσεων με προϋποθέσεις ΑΣΕΠ του Πανεπιστημίου;

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης