Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

Στην επιστολή αναφέρεται ότι η λήξη προθεσμίας διόρθωσης πρώτων εγγράφων στα κτηματολογικά βιβλία λήγει την 31-12-2020, για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση του ν.3481/2006.

Δεδομένο ότι ο Δήμος Ηρακλείου κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση πριν τη δημοσίευση του ν.3481/2006, η διόρθωση των πρώτων εγγράφων καθοριζόταν σύμφωνα με το άρθρο 6.παρ 2β ν. 2664/1998, όπως ίσχυε, ήταν 16 έτη, ητοί για το μεταβατικό Κτηματολογικό γραφείο Ηρακλείου θα συμπληρωνόταν την 2-12-2026 (σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 1 Ν.4585/2018, ΦΕΚ Α 216/24.12.2018, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο έκτο παρ. 1β της από 27.6.2019 ΠΝΠ, ΦΕΚ Α106/27.6.2019).

Επίσης, τονίζεται ότι κατά το παρελθόν ο νομοθέτης, αναγνωρίζοντας ότι οι παλαιότερες κτηματογραφήσεις έχρηζαν μεγαλύτερης προθεσμίας δεδομένων των πολλών σφαλμάτων, ελάμβανε υπ’ όψιν του και την εκκίνηση της προθεσμίας και τον πραγματικό χρόνο που διατέθηκε στους πολίτες για τη διάσωση της περιουσίας τους από τις επιπτώσεις του αμάχητου τεκμηρίου υπέρ του φερόμενου ως δικαιούχου, γι’ αυτό και για τις υπόλοιπες περιοχές (πλην Ηρακλειου) η σχετική νομοθεσία παρατάθηκε επανειλημμένα με σχετικές νομοθετικές προβλέψεις (αφού είχαν αρχίσει την λειτουργία τους ακόμη και 5 ολόκληρα έτη νωρίτερα από τη Δήμο Ηρακλείου) και ουδέποτε συντμήθηκε.

Εντούτοις, παντελώς αιφνιδιαστικά και αναιτιολόγητα την 9-8-2019 με το άρθρο 102 παρ.2 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α134/9.8.2019) η προθεσμία διόρθωσης πρώτων εγγράφων ορίστηκε και για το Ηράκλειο ότι λήγει την 31-12-2020.

 

 

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

2020-11-19 Λογιάδης δικηγορικος

Eπιστολή δικηγορικού συλλόγου Ηρακλείου