ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Οικονομικών

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: Υπολειτουργία σχολών οδήγησης.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης αναφέρει ότι η “υβριδικού τύπου” λειτουργία των σχολών οδήγησης, την οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 απόφαση, δε λαμβάνει καθόλου υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα των συναδέλφων εκπαιδευτών οδήγησης. Δεν εδράζεται σε γερά θεμέλια και αφήνει πολλά ερωτήματα σχετικά με τους λόγους εξαίρεσης τους οποίους επικαλούνται διάφοροι γνωστοί καλοθελητές.

Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι κινείται στην κατεύθυνση της δημιουργίας σχολών δύο ταχυτήτων, προκαλεί σύγχυση σε σχέση με το επιδημιολογικό φορτίο και την ασφάλεια της εργασίας, δημιουργεί εσφαλμένα πεδία δράσης κατηγορώντας τους εκπαιδευτές ότι προτάσσουν τα συντεχνιακά τους έναντι της διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.

Τελικά τονίζουν, αυτό που τους απομένει να επιλέξουν, μετά την ένδεια δύο και πλέον χρόνων, είναι τον τρόπο της εξαφάνισής τους;

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

 

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση για να προστατεύσει τον εν λόγω κλάδο;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης