Ηράκλειο, 22 Οκτωβρίου 2020

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

 

Θέμα: Παύση λειτουργίας της υπηρεσίας εκπαίδευσης προσανατολισμού Κινητικότητας.

Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης (Π.Ε.Τ.Κ.) που εκπροσωπεί τους τυφλούς όλης της Κρήτης και τις οικογένειές τους, μας γνωστοποίησε τα παρακάτω:

Από το έτος 2002 έως το 2015 η Π.Ε.Τ.Κ. στελεχωνόταν από πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια στην Κινητικότητα και τον Προσανατολισμό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, η οποία είχε σχέση εργασίας με την υπηρεσία Κινητικότητας του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.T.), προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες των τυφλών όλης της Κρήτης στην εκπαίδευση στον Προσανατολισμό και στην κινητικότητα, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία, ήταν ζωτικής σημασίας για τους τυφλούς του νησιού, καθώς αποτελούσε τη μόνη οδό προς την αυτόνομη διαβίωσή τους.

Επίσης, αναφέρει ότι η λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας διεκόπη το 2015, κατόπιν παραίτησης της εκπαιδεύτριας. Από τότε οι τυφλοί της Κρήτης, παραμένουν χωρίς εκπαίδευση, γεγονός που τους βάζει σε μειονεκτική θέση έναντι του κοινωνικού συνόλου που συμβιώνουν και των υπολοίπων τυφλών της χώρας στους οποίους παρέχεται η εν λόγω υπηρεσία.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Προτίθεται η κυβέρνηση να τοποθετήσει άμεσα εκ νέου εκπαιδευτή Κινητικότητας στην Κρήτη;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης