Επίκαιρη Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Υγείας,  Βασίλη Κικίλια

Θέμα: Δυσλειτουργίες στο δημόσιο σύστημα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ανατολική Κρήτη κατά το πρώτο έτος διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Με την ερώτηση μας θέτουμε εκ νέου ως στόχο την ανάδειξη προβλημάτων στην οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Ανατολική Κρήτη, ένα ακριβώς έτος μετά την κατάθεση της ερώτησής μας με αριθμό πρωτοκόλλου 710/16-09-2019, για την οποία δεν έχουμε λάβει απάντηση εκ μέρους σας, μετά την παρέλευση ενός έτους.

Η Ψυχιατρική κλινική ΠαΓΝΗ, η μοναδική κλινική στην Ανατολική Κρήτη, αναλαμβάνει το σημαντικό ρόλο της νοσηλείας ασθενών που χρήζουν περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας. Στην Ψυχιατρική κλινική ΠαΓΝΗ, ανήκει Κινητή Μονάδα, όπως είχαμε θίξει στην ερώτησή μας το Σεπτέμβριο 2019. Από τη Ψυχιατρική κλινική ΠαΓΝΗ, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα έχουν αποχωρήσει πέντε (5) ειδικευμένοι Ψυχίατροι, εάν συγκρίνουμε το παρόν status με το δυναμικό της κλινικής κατά το έτος 2018.

Κατά την εντύπωση και τη γνώση των όσων ασθενών εξετάζονται από τη συγκεκριμένη Κινητή Μονάδα (ΚΜΝ), ένα σε σύνταξη πλέον πρώην μέλος Δ.Ε.Π. (συνταξιοδοτήθηκε στις 31.08.2020) και ιδιώτης πλέον, πρώην επικουρικός Ψυχίατρος έως και δύο μήνες πριν, εξακολουθούν να εξετάζουν στα Κέντρα Υγείας ως μέλη της ΚΜΝ.

Παρακαλείσθε, κύριε Υπουργέ, να μας απαντήσετε:

Πράγματι, ισχύει μια τέτοια ιδιότυπη στελέχωση πλέον των μελών της Κινητής Μονάδας της Ψυχιατρικής κλινικής ΠαΓΝΗ, και υπό ποιούς όρους και υπό ποιό άγνωστο σε εμάς καθεστώς ένα σε σύνταξη πρώην μέλος Δ.Ε.Π., καθώς και ιδιώτης Ψυχίατρος προσφέρουν υπηρεσίες στο Ε.Σ.Υ.;

Εάν ισχύουν τα προαναφερόμενα, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Κινητή Μονάδα της Ψυχιατρικής κλινικής ΠαΓΝΗ, με τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά σύστασής της, αποτελεί για την κυβέρνησή σας ένα πρώτης τάξεως “πείραμα” εφαρμογής μιας πολιτικής “υβριδισμού” δημοσίου – ιδιωτικού τομέα &  ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό – πιθανότατα- τη σταδιακή μεταμόρφωση τμημάτων του Ε.Σ.Υ. σε ΜΚΟ ή σε ιδιωτικούς φορείς ή σε φορείς με μεικτά στοιχεία. Να μας απαντήσετε εάν τα όσα σας καταθέτουμε ισχύουν και εάν οι υποθέσεις μας ταυτίζονται με τους πραγματικούς, μη εμφανείς στο ευρύ κοινό της Κρήτης, σκοπούς της κυβέρνησής σας για το μέλλον του Ε.Σ.Υ. στο νησί;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης