ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: Παράταση των προθεσμιών ένταξης στο ν.4495/17 και υποβολής σχεδίων και δικαιολογητικών του Ν. 4178/2013

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (TΕE/TAΚ) με επιστολή που μας απέστειλε, μας ενημέρωσε ότι γίνεται καθημερινά δέκτης αγανάκτησης και παραπόνων συναδέλφων μηχανικών, να φέρουν σε πέρας εμπρόθεσμα τις υποθέσεις τακτοποίησης αυθαιρέτων που αναλαμβάνουν.

Επιπλέον, με την πρωτοφανή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η χώρα,  εν μέσω της πανδημίας του covid-19-και με αυτήν να είναι ήδη στο δεύτερο κύμα της , τόσο οι συνάδελφοι όσο και οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να προβούν σε εργασίες και ενέργειες ένταξης ή και ολοκλήρωσης διαδικασιών εντός των ήδη 0εσμοθετημένων προθεσμιών , οι οποίες λόγω και της παρούσας συγκυρίας, οφείλουν να παραταθούν, κατά την εκτίμησή μας τουλάχιστον μέχρι το τελος του 2020, όπου πιθανότατά μέχρι τη δεδομένη ημερομηνία και ανάλογα της εξέλιξης της πανδημίας, ενδέχεται να επηρεάζεται λιγότερο η καθημερινή δραστηριότητα πολιτών και μηχανικών

Στο παραπάνω πνεύμα και αναγνωρίζοντας σε κάθε περίπτωση την προσπάθεια που καταβάλλεται από το Υπουργείο – για τη διευθέτηση ενός τόσο δύσκολου όσο και ευαίσθητου συνάμα, Θέματος όπως είναι τα αυθαίρετα εισηγούνται τα εξής:

  1. Παράταση, τουλάχιστον μέχρι, το τέλος του έτους 2020, της δυνατότητας υπαγωγής στον ν. 4495/2017, αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ανεξαρτήτου κατηγορίας, κατά τα ισχύοντα και χωρίς επιπλέον προσαυξήσεις.
  2. Ανάλογη τουλάχιστον παράταση στην ανάρτηση των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν τις δηλώσεις του ν.4178/2013 κατηγορίας 5, που η καταληκτική ημερομηνία σήμερα είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2020.
  3. Ανάλογη παράταση της σχετικής υποχρέωσης ανάρτησης των δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων που συνοδεύουν τις δηλώσεις του ν.4495/2017.
  4. Εξάμηνη παράταση της ανάρτησης των σχεδίων και δικαιολογητικών της 1ης ομάδας δηλώσεων του Ν.4178/2013 που λήγουν στις 8 Νοεμβρίου 2020 με ταυτόχρονη μετατόπιση της σχετικής υποχρέωσης των υπολοίπων κατηγοριών δηλώσεων στον εν λόγω νόμο. Οι ανωτέρω παρατάσεις κρίνονται ως αναγκαίες καθώς αρκετά από τα ζητήματα, που έχουν τεθεί αρμοδίως προς τις Υπηρεσίες του υπουργείου για την αντιμετώπιση σειράς προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την εφαρμογή του νόμου, δεν έχουν ακόμη όλες απαντηθεί , αλλά και οι ειδικές και πρωτοφανείς υπάρχουσες συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού, το υπαγορεύουν . Επιπρόσθετα τις τελευταίες μέρες παρουσιάζεται δυσλειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος , προφανώς λόγω αυξημένου φόρτου, γεγονός το οποίο μέρες δυσχεραίνει την ολοκλήρωση των εργασιών .

Επειδή οι ανωτέρω παρατάσεις δεν προκαλούν καμία ζημία στο Ελληνικό Κράτος και αποτελούν αναγκαία και ικανή συνθήκη ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες  ομαλά και χωρίς την πίεση του χρόνου, που ενδεχομένως κάποιες φορές να επιφέρει και λανθασμένη αντιμετώπιση της σοβαρής εργασίας που αφορά το κλείσιμο των ηλεκτρονικών φακέλων,  των αυθαιρέτων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Προτίθεται η κυβέρνηση να ικανοποιήσει της προτάσεις του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (TΕE/TAΚ) και να προχωρήσει σε παράταση των προθεσμιών ένταξης στο ν.4495/17 και υποβολής σχεδίων και δικαιολογητικών του Ν. 4178/2013;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης