Ηράκλειο, 14 Σεπτεμβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον  Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: Την απόσυρση των άρθρων για την εκτός Σχεδίου Δόμηση και την έναρξη διαβούλευσης ζητά η ΠΕΔ Κρήτης

 

Σε επιστολή της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ) Κρήτη μας γνωστοποίησε ότι το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και μεγάλες αντιδράσεις από όλους τους φορείς της Κρήτης αλλά και τους πολίτες.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι  έχει γίνει αποδέκτης πολλών υπομνημάτων από τους ΟΤΑ, τα Τεχνικά Επιμελητήρια αλλά και ομάδων πολιτών, ιδιαίτερα για τις διατάξεις του σχεδίου νόμου (άρθρα 28-34) που αφορούν τον δραστικό περιορισμό της εκτός Σχεδίου Δόμησης.

Κοινή διαπίστωση αλλά και πρόταση όλων αποτελεί η απόσυρση των συγκεκριμένων άρθρων (28-34) ώστε να δοθεί επαρκής χρόνος για την απαραίτητη διαβούλευση μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να αποφευχθεί ο κίνδυνος αιφνιδιαστικής απώλειας δικαιωμάτων των πολιτών.

 

Η ΠΕΔ Κρήτης και οι ΟΤΑ του νησιού ιδιαίτερα, επισημαίνουν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ της αξίας των ιδιοκτησιών – περιουσιών που στην πλειοψηφία τους ανήκουν σε μικρά και μεσαία νοικοκυριά, η οποία θα επέλθει βίαια και σε υψηλά ποσοστά εάν ψηφιστεί το σχέδιο νόμου ως έχει.

 

Ακόμα αναφέρεται ότι παράλληλα με το σχέδιο νόμου δίνεται το δικαίωμα οικοδόμησης στις εκτός σχεδίου σε επενδύσεις μεγάλου ενδιαφέροντος «οργανωμένους υποδοχείς», γεγονός που δημιουργεί την αίσθηση άνισης μεταχείρισης των ιδιοκτησιών.

 

Επίσης, η πρόβλεψη για διετές μεταβατικό στάδιο από την ψήφιση του σχεδίου νόμου, κατά το οποίο η εκτός σχεδίου και οικισμών δόμηση θα γίνεται με τους υφιστάμενους όρους, αποτελεί πολεοδομική ανατροπή και καθιστά αδύνατη την άσκηση του δικαιώματος αυτού από το σύνολο σχεδόν των ιδιοκτητών με αποτέλεσμα ο κίνδυνος δημιουργίας νέας γενιάς αυθαιρέτων να είναι όχι μόνο υπαρκτός αλλά σχεδόν βέβαιος.

Πρέπει δε να επισημανθεί και να συνεκτιμηθεί ότι η πρόσφατη θετική πρωτοβουλία του Υπουργείου για σύνταξη Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων που έτυχε καθολικής αποδοχής από τους ΟΤΑ και τις τοπικές κοινωνίες, πιθανότατα δεν θα επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι θα πρέπει πρώτα με τα ΤΠΣ να χωροθετηθούν οι οικιστικοί και τουριστικοί υποδοχείς και έπειτα να προχωρήσετε στη νομοθέτηση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων που αφορούν τον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης.

 

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

-Προτίθεται η κυβέρνηση να αποσύρει τα επίμαχα άρθρα (28-34) και να δώσει τον αναγκαίο χρόνο διαβούλευσης,  ο οποίος δεν θα πρέπει να υπολείπεται του τριμήνου και να λάβει σοβαρά υπόψη τις θέσεις και τις προτάσεις όλων των φορέων;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης