Ηράκλειο, 25-8-2020

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Εθνικής Άμυνας

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

θέμα: Χρονική διάρκεια στέγασης στα ΟΣΕΑΑΥ

 

Σε επιστολή του Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού  Ηρακλείου ενημερωθήκαμε ότι με την υπ’ αρ. Φ.400/ ΑΔ. 2657/ Σ.378/ 29. 06. 2020  απόφαση περιορίστηκε ο χρόνος στέγασης των πολυτέκνων οικογενειών στα ΟΣΕΑΑΥ της ΠΑ στα πέντε έτη, με πρόβλεψη μεταβατικής ρύθμισης παράτασης ενός έτους.

Ο περιορισμός συνιστά σοβαρότατη υπονόμευση της προβλεπόμενης από το Σύνταγμα προστασίας της πολύτεκνης οικογένειας, καθώς η στέγαση χωρίς χρονικό περιορισμό αποτελούσε ένα από τα καλύτερα, τα πλέον κατάλληλα και χρήσιμα μέτρα στήριξης της πολύτεκνης οικογένειας.

Ένα μέτρο το οποίο ώθησε πολλές οικογένειες να αποκτήσουν περισσότερα τέκνα, καταπολεμώντας τη μάστιγα της υπογεννητικότητας γιατί γνώριζαν ότι έχουν, όχι μόνο την υλική, αλλά και την ηθική στήριξη της κοινωνίας. Επέτρεπε έναν οικογενειακό προγραμματισμό & είχε ουσιαστική ωφέλεια, όχι μόνο οικονομική, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου η ανεύρεση στέγης είναι δύσκολη. Για δε τις πολύτεκνες οικογένειες η τελευταία τυγχάνει ακόμη περισσότερο δυσχερής, λόγω της επιβεβαιωμένης απροθυμίας των εκμισθωτών να μισθώσουν τα σπίτια τους σε πολυμελείς οικογένειες.

Με δεδομένη την σταθερότητα της στέγασης, η οικογένεια καθόριζε τα σχολεία, τα φροντιστήρια, τις δραστηριότητες των τέκνων, εν γένει την κοινωνική της ζωή, η οποία ανατρέπεται πλέον ανά πενταετία, χωρίς να είναι καθόλου εύκολη η αποκατάστασή της, ακόμη και με ενδεχόμενη επάνοδο μετά την- εν πολλοίς- άσκοπη μετακόμιση για κάποιο μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο σύλλογος επισημαίνει ότι πλέον πολλά- από τα λίγα- ευεργετήματα στους πολύτεκνους χορηγούνται με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια, κατά τρόπον που αποκλείονται ή επωφελούνται ελάχιστα πολλές οικογένειες, ιδίως αν εργάζονται αμφότεροι οι γονείς.

Στην τελευταία κατηγορία είναι πολλοί στρατιωτικοί, που πιθανώς δεν επωφελούνται ουσιωδώς από κάποιο άλλο μέτρο, λόγω του αξιοπρεπούς- αλλά οριακού για πολυμελή οικογένεια- εισοδήματος. Αυτό όμως το μέτρο ήταν πολλαπλά και ουσιαστικά χρήσιμο, μέτρο ουσιαστικής δημογραφικής πολιτικής, που είναι και το ζητούμενο σήμερα, μάλλον δε εδώ και πολλά έτη.

 

Δεδομένου ότι η υπογεννητικότητα στη χώρα μας έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, και ότι αν μία χώρα δεν έχει παιδιά ούτε οικονομία θα έχει ούτε εκπαίδευση ,ούτε στρατό, ούτε προγράμματα και ανάπτυξη.

 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί;

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει αναθεώρηση της υπ’ αρ. Φ.400/ ΑΔ. 2657/ Σ.378/ 29. 06. 2020 απόφασης και την πρόβλεψη άνευ χρονικού περιορισμού στέγασης;

 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

Γεώργιος Λογιάδης