Ηράκλειο, 3 Αυγούστου 2020

 

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας, και Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Θέμα: Αίτημα ένταξης Οδοντιάτρων στο Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία εκπροσωπεί 13.500 οδοντιάτρους.

Οι οδοντίατροι της χώρας από την πρώτη στιγμή της πανδημίας,  χαρακτηρίστηκαν ως πληγέντες και,  παρά τις οικονομικές επιπτώσεις καλούνται να εφαρμόσουν νέα πρωτόκολλά διαχείρισης των ιατρείων, που απαιτούν νέα οικονομική επένδυση στην υπάρχουσα υλικοτεχνική δομή τους.

Αν και εγκαίρως γνωστοποίησαν το τεκμηριωμένο  αίτημά τους, προς τα αρμόδια Υπουργεία, πληροφορήθηκαν ότι απέχουν από το σχεδιασμό του πλαισίου Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027.

Με την επιστολή τους, ζητούν την άμεση ένταξη τους στον βασικό πυρήνα σχεδιασμού, για να μην διαμορφωθεί με ευθύνη της κυβέρνησης, για ακόμα μια φορά, ένα πλαίσιο όπου  δεν θα έχει πρόσβαση η συντριπτική πλειοψηφία του οδοντιατρικού κλάδου. Τονίζουν επίσης ότι η μη ένταξή τους, θα έχει ως  αποτέλεσμα τη μειωμένη απορροφητικότητα κονδυλίων που μπορούν να χρηματοδοτήσουν την προστασία της δημόσιας υγείας και την οικονομική ανάπτυξη.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί;

Προτίθεται η κυβέρνηση να εντάξει τον κλάδο των οδοντιάτρων στο πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027;

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

Γεώργιος Λογιάδης