Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτες τους Υπουργούς  Δικαιοσύνης, Οικονομικών, και Υγείας, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε το υπόμνημα των επιτυχόντων υποψηφίων στον διαγωνισμό για την πλήρωση πενήντα έξι κενών οργανικών θέσεων δοκίμων δικαστικών πληρεξούσιων ΝΣΚ, που προκηρύχθηκε με την 403/2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Γ΄1389) σύμφωνα με τον Πίνακα Επιτυχόντων που δημοσιεύθηκε την 12η Απριλίου 2019 (ΦΕΚ Γ’ 567).

Το υπόμνημα ζητάει να διορθωθεί η παράγραφος 10 του άρθρου 66 του νομοσχεδίου με τίτλο « Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475 και άλλες διατάξεις», προκειμένου να παραταθεί η ισχύς του από 12 Απριλίου 2019  έως την 12η Απριλίου 2021, ως αρχικά είχε προβλεφθεί τόσο με την αριθ.124/20-03-2020 Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης,  και είχε αναρτηθεί προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα www.opengov.gr , ώστε να αποφευχθεί ο οποιοσδήποτε άνισος και αιφνίδιος αποκλεισμός τους, από έναν αντικειμενικό και απαιτητικό διαγωνισμό, στο οποίο επέτυχαν κατόπιν γραπτής και προφορικής εξέτασης και με ελάχιστες βαθμολογικές αποκλίσεις μεταξύ των επιτυχόντων

 

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

2020-7-22 Λογιάδης Δόκιμοι Δικαστικοί

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΣΚ