Ηράκλειο, 24 Ιουλίου 2020

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

Θέμα: Κατασκευή εργοστασίου καύσης αποβλήτων στην θέση «Πλατύρεμα- Αφρατίου»

 

Σε ανακοίνωση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αφρατίου με την αριθμ.6/11-6/2020 απόφαση, τάχθηκαν κατά της κατασκευής εργοστασίου καύσης αποβλήτων στη θέση «Πλατύρεμα- Αφρατίου». Στην εν λόγω περιοχή βρίσκονται οι περιοχές που τροφοδοτούν με νερό το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., για την ύδρευση του δήμου Χαλκιδέων.

 

Ακόμα αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι μια λεκάνη απορροής υδάτων που καταλήγουν στην κοίτη του ποταμού Λήλα, καθώς τα νερά της εν λόγω περιοχής προωθούνται προς τον ποταμό από δυο ρέματα, τα οποία έχουν ροή νερού τους περισσότερους μήνες του χρόνου.

 

Τονίζουν ότι η κατασκευή ενός τέτοιου έργου θα οδηγήσει στην υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην περιοχή.

 

Τέλος αναφέρεται ότι υπάρχει δυσπιστία και προβληματισμό στην κοινωνία αφού παρόμοιες εγκαταστάσεις (π.χ. βιοτεχνία Στεφανίδη) στο παρελθόν δεν λειτούργησαν σωστά.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη απόφαση;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης