Ηράκλειο, 22 Ιουλίου 2020

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον  κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

 

Θέμα: Τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου για την ένταξη νέων δραστηριοτήτων   ζητάει  Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου Α.Ε.

 

Δύο προτάσεις καταθέτει  το Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου Α.Ε. για συμπλήρωση στην  υπό συζήτηση – ψήφιση τροποποίησης για τον Αναπτυξιακό Νόμο Ν.4399/2016 (και συγκεκριμένα για τα  άρθρα 40 και 41), προκειμένου να καταστεί δυνατή η ένταξη περισσότερων  επιχειρήσεων – μετόχων, στο  Βιοτεχνικού Πάρκου Αγίου Νικολάου.

Οι αναλυτικές προτάσεις μεταξύ άλλων αναφέρονται:

1) Στην ένταξη δραστηριοτήτων όπως «Πλυντήρια/Καθαριστήρια Ιματισμού (ΚΑΔ 96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων).

Οι μονάδες αυτού του κλάδου (και ιδίως τα Βιομηχανικού τύπου Πλυντήρια Ιματισμού) αποτελούν πολύ σημαντικό κρίκο για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της υγιεινής για τον ιματισμό και τους τάπητες ξενοδοχείων, εστιατορίων, νοσοκομείων (ειδικά μετά και την πανδημία του κορωνοϊού). Επιπλέον,

απαιτούν σημαντικού ύψους επενδύσεις σε κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό (αποτελούν πραγματικά εργοστάσια, με υψηλή εγκατεστημένη ισχύ – λέβητα κ.λπ., που αδειοδοτούνται από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης, όπως και οι βιοτεχνίες-βιομηχανίες), απασχολώντας και υψηλούς αριθμούς προσωπικού.

 

  1. Η περίπτωση της Μετεγκατάστασης Επιχείρησης προς Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., όπως ΒΙΟΠΑ, ΒΕΠΕ, Επιχ. Πάρκα κ.λπ.) είναι επιθυμητή και αναγκαία τόσο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων όσο και για την αποσυμφόρηση των αστικών και περιαστικών περιοχών.

 

Αφορά όμως κυρίως στη δημιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και τη μεταφορά σε αυτές του υφιστάμενου εξοπλισμού τους και δευτερευόντως την επένδυση σε νέο εξοπλισμό. Για τη διευκόλυνση της επιθυμητής αυτής μετεγκατάστασης προτείνεται να χαρακτηριστούν ως επιλέξιμες οι δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων ως και το 70% του συνολικού προϋπολογισμού (από το 45% σήμερα), καθώς κύρια συνιστώσα της νέας επένδυσης είναι η ανέγερση κατάλληλου κτιρίου.

Με τον τρόπο αυτόν θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να σχεδιάσουν/υλοποιήσουν από την αρχή κτιριακές εγκαταστάσεις, που θα πληρούν και τις αυξημένες απαιτήσεις χώρων εργασίας λόγω κορωνοϊού (π.χ. προθάλαμοι, διαχωριστικά, χωριστός κλιματισμός / εξαερισμός κ.λπ.), χωρίς να απαιτείται αναγκαστικά να προβούν σε μεγάλες επενδύσεις σε εξοπλισμό.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει σε τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης