Ηράκλειο, 22 Ιουλίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό: Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως

 

Θέμα: Διαμαρτυρία για την απόφαση «συστέγασης των ιδιωτικών σχολείων»  από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών – Ιδιόκτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών

 

Με επιστολή που λάβαμε από το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών – Ιδιόκτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών, πληροφορηθήκαμε ότι στο νέο Σχέδιου Νόμου του Υπ. Παιδείας: «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» με το άρθρο 3 “επιτρέπεται η συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με άλλα ιδιωτικά σχολεία, ξένα σχολεία, κέντρα δια βίου μάθησης, κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια, καθώς και με άλλους φορείς που αναφέρονται στην παρ. Θ.3 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222)”.

 

Οι εν λόγω διατάξεις αποβαίνουν καταστροφικές για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ),  όπως αναφέρουν.

 

Τονίζουν ότι είναι άκρως απαράδεκτο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις Κέντρων Ξένων Γλωσσών που ανήκουν στην ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας και έχουν προσφέρει τα μέγιστα στην ελληνική κοινωνία, να παραδίδονται στα συμφέροντα των μεγάλων ιδιωτικών σχολείων.

 

Επίσης, αναφέρουν ότι  κίνηση  αυτή του Υπουργείου Παιδείας, σε συνδυασμό τόσο με την παραοικονομία των μαύρων ιδιαιτέρων μαθημάτων και των παράνομων οικοδιδασκαλείων, για τα οποία επανειλημμένως έχουν προτείνει εφικτές λύσεις τις οποίες έχουν αγνοήσει τα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Παιδείας, όσο και με την επιβολή των περιοριστικών μέτρων λειτουργίας λόγω Covid-19, αποτελεί ταφόπλακα για την ύπαρξή τους.

 

Ακόμα αναφέρουν ότι χωρίς να υπάρχει κάποια ενημέρωση η διαβούλευση της  Υπουργού με τον κλάδο τους, προωθείται Σχέδιο Νόμου που επιτρέπει τη συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

 

Ερωτάται η κα Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να αναθεωρήσει αυτή την απόφαση;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης