Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων με αποδέκτη την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.
Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή διαμαρτυρίας των Φοιτητών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α).

Με την παρούσα επιστολή οι φοιτητές διεκδικούν την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), όπως στα υπόλοιπα πενταετή τμήματα των πανεπιστημιακών ή πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι της ημεδαπής.

Ακόμα, ζητούν την ολοκλήρωση εφαρμογής του άρθρου 66 του Ν. 4610/ 7.5.2019 (ΦΕΚ Α΄ 70) για την ισοτίμηση των Τμημάτων της Σχολής Μηχανικών του ΠΑΔΑ με τα αντίστοιχα Τμήματα των Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της ίδρυσης Πολυτεχνικής Σχολής στο ΠΑΔΑ, στην οποία θα ενταχθούν τα Τμήματα της Σχολής Μηχανικών.

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

2020-7-4 Λογιάδης ΠΑΔΑ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΔΑ