Ηράκλειο, 10-7-2020

Ερώτηση

Προς την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Τι κρύβει ο διαχωρισμός των ακαδημαϊκών Τμημάτων σε «παλαιά» και «νέα»; Αντίθετη η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ)

 

Τον έντονο προβληματισμό και κυρίως την αντίθεσή της, εκφράζει η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), η οποία κατόπιν  έκτακτης συνεδρίασης εγείρει ερωτηματικά, αναφορικά με την Υπουργική Απόφαση όπου ορίζονται οι νέες «Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των ΑΕΙ και των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021».

 

Η Σύγκλητος αναφέρει ότι, για πρώτη φορά, λίγες ημέρες πριν τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, διαχωρίζονται τα ακαδημαϊκά Τμήματα σε «παλαιά» και «νέα», δίχως απολύτως καμία τεκμηρίωση, γεννώντας πολλές σκέψεις και ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της «κατηγοριοποίησης» Πανεπιστημιακών Τμημάτων που έχουν τον ίδιο τίτλο και ομοειδή προγράμματα σπουδών.

 

Σε επιστολή του Πρύτανη, Νικόλαου Κατσαράκη,ζητείται έστω και εκ’ των υστέρων, να τους κοινοποιηθεί η εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΕΕ), βάσει της οποίας πραγματοποιήθηκε ο πρωτοφανής αυτός διαχωρισμός Πανεπιστημιακών Τμημάτων σε «νέα» και «παλαιά».

Τονίζεται επίσης ότι, στην κατηγορία των «νέων» Τμημάτων, επιλεκτικά, δεν συμπεριλήφθηκαν όλα τα Τμήματα των οποίων η ακαδημαϊκή λειτουργία ξεκίνησε μετά την ενιαιοποίηση του χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επίσης αναφέρεται, ότι όλα τα «νέα» Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ έχουν Προγράμματα Σπουδών που έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο και είναι αντίστοιχα με εκείνα των «παλαιών» Τμημάτων άλλων ΑΕΙ, σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις πολύ πιο σύγχρονα και αναλυτικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεγάλη έκπληξη προκαλεί, το γεγονός ότι η κατηγοριοποίηση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων γίνεται λίγες μόνο μέρες μετά την ψήφιση του νόμου 4692/2020, όπου θεσπίστηκε «ακαδημαϊκό κριτήριο» («βάση μετεγγραφής», η οποία προκύπτει από τη βάση εισαγωγής ενός Τμήματος αφαιρουμένου του αριθμού των 2.750 μορίων) ως προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μετεγγραφών, ανεξαρτήτως κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων. Συνεπώς δεν υφίσταται περαιτέρω λόγος ανάσχεσης των μετεγγραφών από τα «νέα» στα «παλαιά» Τμήματα.

 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι είναι σαφές ότι η άρση της ακαδημαϊκής αντιστοιχίας των «νέων» Τμημάτων με τα «παλαιά» θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των «νέων» Τμημάτων, καθώς στη χώρα μας η ακαδημαϊκή αντιστοίχιση είναι προϋπόθεση για την επαγγελματική.

 

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων να ανακαλέσει άμεσα την Υπουργική Απόφαση πριν τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων του 2020, να στηρίξει όλα ανεξαιρέτως τα Πανεπιστημιακά Τμήματα σεβόμενη το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων (όλα τα Προγράμματα Σπουδών εγκρίθηκαν από τις Συγκλήτους των Πανεπιστημίων), αλλά κυρίως τις φιλοδοξίες και τα όνειρα των χιλιάδων φοιτητών που επέλεξαν τα «νέα» αυτά Τμήματα;

 

  • Προτίθεται το ΥΠΑΙΘ να προχωρήσει στην άμεση εκκίνηση των διαδικασιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση των πενταετών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων των Σχολών Μηχανικών με εκείνα των Πολυτεχνικών Σχολών άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, καθώς αυτές έχουν καθυστερήσει για ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης