Ηράκλειο, 7-7-2020

 

Ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

 Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εργασίας και Kοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: Θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών εμπορίου ζητάει το σωματείο «Ο ΠΥΡΣΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»

Με επιστολή του Σωματείου «Ο ΠΥΡΣΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ» πληροφορηθήκαμε ότι στο μητρώο τους είναι εγγεγραμμένα περίπου εκατό τριάντα μέλη, εκ των οποίων τα περισσότερα  δραστηριοποιούνται ως επαγγελματίες πωλητές στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Αθηναίων.

Το σωματείο καταθέτει τα ακόλουθα αιτήματα;

  • Στο άρθρο 15 του Ν.4497/2017, προβλέπεται μεταξύ άλλων ως στοιχείο της άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου η βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS. Εν προκειμένω και αυτό συμβαίνει με αρκετά μέλη τους, θα ήταν δίκαιο άτομα με ειδικές ανάγκες ή τυφλοί, κάτοχοι των αδειών υπαίθριου εμπορίου και ταυτόχρονα συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας να δικαιούνται να διατηρήσουν τις άδειες αυτές, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας.
  • Επίσης, ζητάνε ο Δήμος να οριοθετήσει νέες θέσει στάσιμου υπαίθριου εμπορίου, καθώς η έκδοση αδειών γίνεται για βιοποριστικούς λόγους και έχουν πολλά χρόνια να οροθετηθούν νέες.
  • Ζητάνε την αύξηση στο διπλάσιο των τετραγωνικών μέτρων στις νέες θέσεις που θα εκδίδονται από το Δήμο. Εξυπακούεται ότι η αύξηση αυτή των μέτρων θα συνεπάγεται την αντίστοιχη επιβάρυνση των μελών τους, με το αντίστοιχο τέλος υπέρ του Δήμου.
  • Τέλος, ζητάνε να αλλάξει η πρόβλεψη του άρθρου 22 Ν.4497/2017, η οποία προβλέπει θεώρηση των αδειών επαγγελματιών πωλητών εμπορίου ανά τριετία, καθώς αρκετά μέλη με ιατρικές αναπηρίες δυσκολεύονται να τηρήσουν την εν λόγω πρόβλεψη, και ζητάν να επανέλθει στο προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς της διατήρησης της άδειας εφόρου ζωής του πωλητή.

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

-Προτίθεται η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα του Σωματείου;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης