Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Επιστημόνων Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.

 

Το υπόμνημα αναφέρει ότι με τις τελευταίες ενέργειες του Υπουργείου (Υ.Α.72322/Δ2 ΦΕΚ 2265/Β/12-6-2020 Ωρολόγια Προγράμματα Ημερήσιου Γυμνασίου), και στα πλαίσια της “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ” του σχολείου ολοκληρώνεται η πλήρης υποβάθμιση του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας που διδάσκεται τόσα χρόνια στο Γυμνάσιο.

 

Επισημαίνει ότι το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας είναι το μοναδικό οικονομικό μάθημα που διδάσκεται στο Γυμνάσιο και ο κύριος στόχος του μαθήματος, είναι ο οικονομικός εγγραμματισμός των μαθητών και η αναγκαιότητα απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων ζωής, υπερκαλύπτοντας τους 17 στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, για τους οποίους η χώρα μας έχει δεσμευτεί στην «Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη – Μετασχηματίζοντας τον κόσμο μας».

 

Η πανελλήνια Ένωση αναμένει τις ενέργειές για την άρση των όποιων αδικιών έχει υποστεί ο κλάδος ΠΕ80 με τις ενοποιήσεις, τις καταργήσεις και τις αναθέσεις των τελευταίων χρόνων καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις, μετά την έκδοση των ΦΕΚ 2265 Β’ /12-6-2020 και ΦΕΚ 2338/Β/15-6-2020.

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

2020-6-29 Λογιάδης Οικιακή οικονομία

ΥΠΟΜΝΗΜΑ Πανελλήνιας Ένωσης Επιστημόνων Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.