Αναφορά προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων  με αποδέκτη την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΜέΡΑ25, Γιώργος Λογιάδης.

Ως αναφορά κατατέθηκε επιστολή της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας.

Η επιστολή επισημαίνει ότι  ο κλάδος δεν θα ανεχθεί την καταπάτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους και τις αναθέσεις των αντικειμένων τους σε άλλους κλάδους χωρίς το απαραίτητο γνωστικό και επιστημονικό υπόβαθρο.

Επίσης, γνωστοποιεί ότι θα κινηθεί με κάθε πρόσφορο και νομικό μέσο για την διασφάλιση των εργασιακών-επαγγελματικών δικαιωμάτων και αιτείτε:

1. Την αποκλειστική ανάθεση των μαθημάτων μας σε πτυχιούχους Πληροφορικούς και μόνο τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

2. Την κατά προτεραιότητα ανάθεση των θεματικών ενοτήτων Ρομποτικής, STEM και Νέες Τεχνολογίες των εργαστηρίων δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς Πληροφορικής. Φυσικά, είμαστε δεκτικοί σε κάθε συνδιδασκαλία στα πλαίσια της διεπιστημονικής προσέγγισης με πρωταρχική ανάθεση των ενοτήτων αυτών, όμως, στους Πληροφορικούς.

Πατήστε στο σύνδεσμο για να κατεβάσετε:

2020-6-12 Λογιάδης Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας

Επιστολή Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας