Ηράκλειο, 24-6-2020

 

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: Εμπλοκή στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) έτους 2020

Δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους δικαιούχους του προγράμματος Αγροτικής Εστίας καθώς το σύστημα τους «πετάει εκτός» όχι μόνο για οφειλές που πιθανότατα δεν γνώριζαν αλλά και για αυτές που έχουν πληρώσει!

Το πρόβλημα αυτό μας κατήγγειλαν αγρότες του Ηρακλείου, που ενώ γνώριζαν ότι έχουν τακτοποιήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές, δεν μπόρεσαν καν να κάνουν αιτήσεις στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) έτους 2020, με έμφαση στον κοινωνικό τουρισμό και τις παιδικές κατασκηνώσεις και άλλες παροχές.

Σύμφωνα με τις αναφορές τους, ενώ στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΦΚΑ, εμφανίζεται ότι έχουν τακτοποιήσει τις εισφορές τους, έχοντας και ως στοιχεία τις αποδείξεις πληρωμής δεν μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.

Άλλοι πάλι δεν έχουν ενημερωθεί ότι έχουν εκκρεμότητες.

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να διευθετηθεί άμεσα το θέμα;

-Πως θα διορθωθούν οι αστοχίες του συστήματος για να ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι για τυχόν μεταβολές;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης