Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Άμεση διόρθωση στη διάταξη που αφορά το επίδομα για τους ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες

Σε σημερινά δημοσιεύματα πληροφορηθήκαμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  (ΠΟΑΔ), ζητά διορθώσεις στη διάταξη που αφορά το επίδομα των 800 € για τους ασφαλιστικούς πράκτορες και μεσίτες.

Σε επιστολή που απέστειλε η ΠΟΑΔ στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα αναφέρει ότι με την απόφαση Α.1075/2020 του Υπ. Οικονομικών Αριθ. ΦΕΚ: 1160 Β’/03.04.2020 εντάχθηκαν στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς δραστηριότητα, οι δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών (ΚΑΔ 66.22).

Αναφέρουν ότι, λόγω της μη καταβολής του έκτακτου βοηθήματος των 800€ σε συναδέλφους έκαναν  έλεγχο τόσο στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ όσο και το ίδιο το ΦΕΚ που ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μια επιχείρηση για να λάβει το έκτακτο βοήθημα, και μεταξύ άλλων αναφέρεται η παρακάτω πρόταση: “Αν είστε επιχείρηση που έχει δηλώσει έναρξη εργασιών μέχρι τις 31.3.2019 και έχετε υποβάλει, μέχρι και τις 16.4.20, πιστωτικές δηλώσεις ΦΠΑ με μηδενικές εκροές για όλες τις φορολογικές περιόδους από την 1.4.19 μέχρι και τις 29.2.20”.

Λόγω της παραπάνω προϋπόθεσης, προκύπτει ένα σοβαρό συστημικό πρόβλημα αφού, οι ασφαλιστικές εργασίες ΔΕΝ υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ. Υπάρχουν όμως συνάδελφοι οι οποίοι έχουν δευτερεύοντες ΚΑΔ οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είναι ανενεργοί, πλην όμως υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ και ως εκ τούτου έχουν μηδενικές περιοδικές δηλώσεις.

Υπενθυμίζουν ότι η εφαρμογή της επιστρεπτέας προκαταβολής ως επίσης και η αποζημίωση Ειδικού Σκοπού (800 €) αντλεί τα στοιχεία της από τις Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ. Με αποτέλεσμα πολλοί εκ των Διαμεσολαβητών να εντάσσονται στην Διαδικασία της Υποβολής των Περιοδικών Δηλώσεων ΦΠΑ λόγω του Δευτερεύοντος ΚΑΔ και ως εκ τούτου οι Περιοδικές Δηλώσεις των περισσοτέρων να υποβάλλονται με ΜΗΔΕΝΙΚΑ ποσά εκροών λόγω της μη δραστηριοποίησης τους στον Δευτερεύοντα ΚΑΔ. Εν συνεπεία αυτού του τρόπου, όλοι αυτοί δεν δικαιούνται των ευεργετικών παροχών για τα πληττόμενα επαγγέλματα.

 

Ερωτάτε ο κ. Υπουργός:

Θα προχωρήσει σε άμεση διόρθωση της ανωτέρω διάταξης ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα ασφαλιστές που υπέβαλλαν αίτηση το επίδομα των 800€ καθώς και να δοθεί δυνατότητα στην επόμενη φάση που θα επαναενεργοποιηθεί η επιστρεπτέα προκαταβολή να ενταχθούν σε αυτήν όλοι οι δικαιούχοι;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης