Ηράκλειο, 10 Μαΐου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως

 

Θέμα: Ισοτιμία στις μετακινήσεις ζητά το Πειραματικό Σχολείο Ηρακλείου

 Την απαλοιφή δύο επίμαχων παραγράφων  που εμπεριέχονται στο  Σχέδιο Νόμου “Αναβάθμιση Σχολείου και άλλες διατάξεις”, του Υπουργείου Παιδείας που είναι προς διαβούλευση, ζητά το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων  και Κηδεμόνων  του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου, με επιστολή του.

Πιο συγκεκριμένα οι παράγραφοι 2 & 5 του άρθρου 18 αναγράφουν ότι : “Η συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις επιτρέπεται ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του μαθητή. Η ευθύνη και τα έξοδα μετακίνησης του μαθητή για την πλήρη φοίτησή του και για τη συμμετοχή του στους ομίλους βαρύνουν τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα ή τον γονέα που έχει την επιμέλεια“.

Όπως σημειώνεται και στην επιστολή, οι παράγραφοι αυτοί συνιστούν  κατάφωρη αδικία σε βάρος των οικογενειών που επιλέγουν τα παιδιά τους να φοιτήσουν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, διότι η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική αντιμετώπισή τους σε σχέση με τους μαθητές άλλων υπερτοπικών σχολείων όπως π.χ. το Μουσικό και το Καλλιτεχνικό Σχολείο, για τους οποίους προβλέπεται η δωρεάν μετακίνησή τους. Συνεπώς οι γονείς επωμίζονται ένα σημαντικό πρόσθετο οικονομικό βάρος το οποίο για τους γονείς του Πειραματικού Σχολείου Ηρακλείου ανέρχεται στην παρούσα χρονική στιγμή στο χρηματικό ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ ετησίως, το οποίο είναι δυσβάσταχτο, στις σημερινές δυσχερείς επικρατούσες καταστάσεις, γιατί οι μαθητές-μαθήτριες του σχολείου μας ανήκουν σε όλο το κοινωνικό φάσμα.

Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου βρίσκεται εκτός της πόλεως του και οι μαθητές καλούνται συχνά να συνδυάσουν πολλαπλές συγκοινωνίες.

Ερωτάτε η κα Υπουργός:

-Προτίθεται να προβεί σε απαλοιφή αυτών των δύο παραγράφων για  την ενιαία ρύθμιση και αντιμετώπιση, με δίκαιο και ισόνομο τρόπο, στην μεταφορά των μαθητών-μαθητριών σε όλες τις σχολικές μονάδες;

– Ποιο το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης με δεδομένο ότι άλλα ισχύουν για τα παιδιά που επιλέγουν να φοιτήσουν σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία στα οποία η πολιτεία θα έπρεπε να προσφέρει ίσες συνθήκες με εκείνες των μαθητών άλλων «υπερτοπικών» Σχολείων, όπου σε αρκετά προσφέρεται δικαίως δωρεάν μετακίνηση;

– Δεν ανησυχεί η υπουργός ότι εκτός από την αδικία η απόφαση αυτή  λειτουργήσει  ως  κίνητρο μη φοίτησής, σε αυτά τα σχολεία;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης