Ηράκλειο, 6 Μαΐου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως

Θέμα: Έναρξη των μαθημάτων  στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 

Κατόπιν των  εξαγγελιών στις οποίες προέβη η Υπουργός Παιδείας για την έναρξη μαθημάτων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (με ισχυρή σύσταση για τηλεκπαίδευση), στις  18 Μαΐου  για μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου και  ενδεχομένως την 1η Ιουνίου για μαθητές Δημοτικού (εν αναμονή νέων εξαγγελιών, μετά τις 20/5), μας γνωστοποιήθηκε μέσω επιστολής που λάβαμε από το Σύλλογο Ιδιόκτητων Κέντρων Ξένων Γλωσσών (PALSO) Νομού Ηρακλείου ότι:

  1. Η σύνθεση κάποιων τμημάτων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ) δεν είναι αμιγής. Πιο συγκεκριμένα στα τμήματα αυτά φοιτούν παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. Επομένως γίνεται αντιληπτό το εύλογο πρόβλημα που προκύπτει αναφορικά με την έναρξη λειτουργίας τους.

 

  1. Οι μαθητές Δημοτικού προσέρχονται κατά πλειοψηφία στα Κέντρα τους 2 ή 3 φορές την εβδομάδα και παρακολουθούν μαθήματα διάρκειας 1,5 έως 2 ωρών έκαστη φορά. Τα ΚΞΓ είναι, κατά κανόνα, δομές με μικρό δυναμικό μαθητών που δεν υπερβαίνει τα 10 άτομα ανά τμήμα, ενώ παράλληλα δε λαμβάνουν χώρα διαλείμματα. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει συγχρωτισμός ούτε στην αίθουσα διδασκαλίας, ούτε στον αύλειο χώρο, κάτι που δε μπορεί να αποφευχθεί στα Δημόσια Σχολεία, όπου οι μαθητές προσέρχονται σε καθημερινή βάση και παρακολουθούν μαθήματα που διαρκούν πολλές ώρες.

 

  1. Ενδεχόμενη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που ΔΕ θα επιτρέψει τη λειτουργία των τμημάτων στα ΚΞΓ για παιδιά Δημοτικού, θα αποτελέσει τροχοπέδη στις συμβάσεις των καθηγητών τους. Επισημαίνουν ότι 7 στους  10 μαθητές στα ΚΞΓ είναι μαθητές Δημοτικού. Οι ώρες των μαθημάτων στα  παιδιά   Γυμνασίου/Λυκείου, θα μπορούν να καλυφθούν στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος τους από τους ίδιους τους Ιδιοκτήτες-μέλη τους. Δεδομένου ότι δε θα υπάρχουν επιπλέον ώρες προκειμένου να απασχολήσουν τους καθηγητές τους, θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα παράτασης της αναστολής της σύμβασής τους με την ανάλογη αποζημίωση ειδικού σκοπού.

 

  1. Η τηλεκπαίδευση που συστήνεται από το Υπουργείο είναι σχεδόν ανέφικτη ειδικά σε μαθητές Δημοτικού για πολλούς και γνωστούς λόγους και βεβαίως σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αντικατασταθεί με τη διά ζώσης διδασκαλία.

 

  1. Υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών που  έχουν ήδη στραφεί σε «μαύρα» ιδιαίτερα μαθήματα, με άμεσες συνέπειες:

 

α) Διαφυγόντα κέρδη τόσο στους  Ιδιοκτήτες ΚΞΓ που θα καταστούν μη αξιόχρεοι στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους οφειλές, όσο και στο Δημόσιο με τη συνήθη μη αποφευκτέα ανάλογη εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή.

 

β) Ενδεχόμενη μη τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.

 

 

 

Ερωτάτε η κα Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να ορίσει ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων  στα ΚΞΓ τη 18η Μαΐου και για τους μαθητές Δημοτικού;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης