Ηράκλειο, 29 Απριλίου 2020

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως

 

Θέμα: Στήριξη Πολυμελών Οικογενειών

 

Με αφορμή το σχέδιο νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» λάβαμε επιστολή από την Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ).

Μέσω της επιστολής η ΟΠΟΤΤΕ τονίζει την επείγουσα ανάγκη, η πρόβλεψη νόμου να συνυπολογίζει την οικογενειακή κατάσταση σαν αξιόλογα μοριοδοτούμενο προσόν.

Επιπλέον, αναφέρει την αναγκαιότητα για διόρθωση των στρεβλώσεων που νομοθετήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Επίσης, ζητάνε την έμπρακτη αναγνώριση ότι οι πολυμελείς οικογένειες με τρία τέκνα ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

 

Επίσης, διατυπώνουν ξανά, το πάγιο αίτημα του τριτεκνικού κινήματος για έμπρακτη αναγνώριση ότι οι πολυμελείς οικογένειες με τρία τέκνα ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, το οποίο ανταποκρίνεται στοιχειωδώς στις ανάγκες που προκύπτουν από τα δημογραφικά δεδομένα της χώρας μας.

 

Τέλος, παραθέτουν τα αιτήματα που ζητούν άμεση λύση

 

  • Μετεγγραφές Φοιτητών: Αναπροσαρμογή των κοινωνικών κριτηρίων, Αύξηση μοριοδότησης τέκνων προοδευτικά καθώς και των οικονομικών και ενδεχομένως βαθμολογικών κριτηρίων.

 

  • Προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών και Αναπληρωτές τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί στη Γενική και ειδική αγωγή: Αύξηση μοριοδότησης για την ύπαρξη τέκνων ώστε να μην υπολείπονται των ακαδημαϊκών κριτηρίων και βελτίωση των διατάξεων για ωρομίσθιους Εκπαιδευτικούς και για την πρόσθετη διδακτική στήριξη στηρίζοντας τους τρίτεκνους (καθώς και στις εκπαιδευτικές δράσεις των ΙΕΚ, ΟΑΕΔ κλπ)

 

  • Σίτιση-Στέγαση φοιτητών: υποδομή για δωρεάν στέγαση και σίτιση στους φοιτητές τριτέκνων οικογενειών.
  • Νηπιαγωγεία – Παιδικοί σταθμοί: Τα παιδιά τριτέκνων οικογενειών που πηγαίνουν προνήπιο να έχουν προτεραιότητα και να εξασφαλίζεται σε όλα τα παιδιά μας η δίχρονη προσχολική αγωγή -σε όλους τους Δήμους της χώρας καθώς και με νομοθετική ρύθμιση τα παιδιά τριτέκνων να μπορούν να εισάγονται στους παιδικούς σταθμούς.
  • Αποσπάσεις- Μεταθέσεις: Ένταξη σε νομοθετική ρύθμιση αντίστοιχα ευεργετήματα που ισχύουν και για άλλες κατηγορίες, ώστε οι τρίτεκνοι να μπορούν να αποσπαστούν ή να μετατεθούν κατά προτεραιότητα στον τόπο συμφερόντων τους .

 

Ερωτάτε η κα. Υπουργός

Τι προτίθενται να κάνουν για την στήριξη των πολυμελών οικογενειών με τρία τέκνα;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης