Ηράκλειο, 7 Απριλίου 2020

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Θέμα: Μέτρα στήριξης στους αλιείς-μέλη των αλιευτικών συνεταιρισμών

 

Σε επιστολή που λάβαμε από το Σύνδεσμο Συνεταιρισμών Μισθωτών Ελληνικών Λιμνοθαλασσών (Σ.Α.Σ.Ε.Λ.) πληροφορηθήκαμε ότι ενώ στα μέτρα  στήριξης της  κυβέρνησης των  κλάδων που πλήττονται περιλαμβάνονται οι αλιευτικοί συνεταιρισμοί (Α.Σ.) που μισθώνουν λιμνοθάλασσες, παρόλα αυτά οι επαγγελματίες αλιείς-μέλη δεν μπορούν να υποβάλουν αίτημα ούτε ως εργαζόμενοι ούτε ως επαγγελματίες αλιείς προκειμένου να ενταχθούν σε αυτά τα μέτρα.

Όπως αναφέρουν:  “Το πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι η ειδική φορολογική διάταξη ορίζει ως επαγγελματίες αλιείς μόνο τους κατόχους επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν του ότι όπως ορίζεται ρητά από τον Αλιευτικό Κώδικα και την κείμενη αλιευτική νομοθεσία, οι αλιείς-μέλη των αλιευτικών συνεταιρισμών που μισθώνουν ιχθυοτρόφα ύδατα, παρόλο που δεν είναι οι ίδιοι κάτοχοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους διαθέτουν επαγγελματική ατομική άδεια αλιείας, κάνουν χρήση του εξοπλισμού που τους παρέχει ο συνεταιρισμός αποκλειστικά στο μίσθιο που μισθώνει ο συνεταιρισμός από το ελληνικό δημόσιο, αποδίδουν το σύνολο της παραγωγής στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό-μισθωτή και αποζούν αποκλειστικά από την αλιεία».

Αξίζει να τονισθεί ότι κι ο συγκεκριμένος κλάδος έχει υποστεί μεγάλη ζημία καθώς η ζήτηση ψαριών και θαλασσινών έχει μειωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα.

 

Ερωτάτε ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται η κυβέρνηση να εντάξει τους  επαγγελματίες αλιείς-μέλη αλιευτικών συνεταιρισμών στα μέτρα ενίσχυσης της κυβέρνησης, με χρήση του Μητρώου Αγροτών και των κατά τόπους Υπηρεσιών Αλιείας όπου οι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί υποχρεούνται να υποβάλλουν λίστα με τα μέλη;
  • Προτίθεται η κυβέρνηση να λύσει το χρόνιο αυτό πρόβλημα; Να προσαρμόσει τις διατάξεις των νόμων που διέπουν τους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς με βάση των  Αλιευτικό Κώδικα και τις ειδικές συνθήκες εκμετάλλευσης των δημόσιων ιχθυοτροφείων και λιμνοθαλασσών;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης