Το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν τα δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου που αναφέρουν ότι η κυβέρνηση στον στρατηγικό σχεδιασμό της  για τη διαχείριση των  αποβλήτων βαδίζει ολοταχώς στη  διαχείριση αποβλήτων με παραγωγή ενέργειας από καύση απορριμμάτων.

Η Περιφέρεια Κρήτης στον Περιφερειακό της Σχεδιασμό έχει αποκλείσει την καύση.

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

– Ποιο είναι επακριβώς το σχέδιο του, και αν η Κρήτη συμπεριλαμβάνεται στον σχεδιασμό του, για την ανάπτυξη εργοστασίου απορριμμάτων με τη μέθοδο της καύσης, που έχουν αποκλείσει όλοι οι τοπικοί φορείς.

-Πόσο κονδύλια θα διατεθούν στην Κρήτη για την αύξηση των ποσοστών  ανακύκλωσης αλλά και για την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων με την τοποθέτηση των καφέ κάδων και ποια συνοδευτικά έργα θα γίνουν για την επιτυχία του προγράμματος

– Ποιος είναι ο σχεδιασμός και ποια  μέσα θα δοθούν στους δήμους και στην Περιφέρεια Κρήτης  για να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων αυτοσχέδιων χωματερών που κάθε τόσο εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές αλλά και ρέματα από την απόρριψη αδρανών υλικών και μπαζών.

-Τι θα γίνει με το προσωπικό καθαριότητας στους ΟΤΑ σε περίπτωση που οι δημοτικές Αρχές αποφασίσουν να προχωρήσουν σε ανάθεση όλου του κύκλου της αποκομιδής σε ιδιώτη καθώς το θεσμικό πλαίσιο της κυβέρνησης δε θέτει περιορισμούς στη δημόσια διαχείριση αποβλήτων.

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

 

Γεώργιος Λογιάδης