Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεσσαράς είναι ο αρχαιότερος πολιτιστικός σύλλογος της Κρήτης με κύριο σκοπό τη μελέτη, διαφύλαξη και προβολή της κρητικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Προς ικανοποίηση του σκοπού αυτού προχώρησε το 1979 στην ίδρυση του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην ίδρυση του Κέντρου Ερευνών που αποτελεί Παράρτημα του Μουσείου. Στο Κέντρο στεγάζονται αποθήκες, εργαστήρια συντήρησης, εργαστήρια αναλύσεων κεραμικής, γραφεία διοίκησης, αμφιθέατρο, αίθουσα εθνοαρχαιολογικών ερευνών καθώς και τα γραφεία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσσαράς και της Διοίκησης του Μουσείου.

Το Κέντρο Ερευνών είναι εξαιρετικά δραστήριο. Έχει φιλοξενήσει συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις και έχει υλοποιήσει έρευνες αρχαιολογικού και εθνογραφικού ενδιαφέροντος.

Στις κακοτεχνίες της αρχικής κατασκευής του κτηρίου προστέθηκαν φθορές που σχετίζονται με τον μεγάλο όγκο βρόχινου νερού που «έπεσε» τον περασμένο χρόνο. Αποτέλεσμα των φθορών αυτών είναι ο υπαρκτός κίνδυνος καταστροφής των αρχείων και των οργάνων που στεγάζονται σε αυτό. Προκειμένου να μην συμβεί αυτό θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν εργασίες αποκατάστασης της στέγης. Ωστόσο το ύψος της δαπάνης για την επισκευή είναι τέτοιο που καθιστά αδύνατη την κάλυψή της από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσσαράς, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός

  • Τι προτίθεται να κάνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής της στέγης του Κέντρου Ερευνών του Μουσείου Κρητικής Εθνολογίας;

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης