Ο θεσμός του Εθελοντή Πυροσβέστη συμπληρώνει πλέον τριάντα χρόνια ύπαρξης. Μετά την καθιέρωσή του με τον νόμο  1951/1991 ακολούθησε η αναβάθμιση του θεσμού με τον νόμο 4029/2011. Κι ενώ τόσο η Πολιτεία όσο και οι πολίτες αναγνωρίζουμε τη συμβολή των εθελοντών πυροσβεστών στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών, την προστασία ανθρώπινων ζωών και περιβάλλοντος, οι εθελοντές πυροσβέστες δεν τυγχάνουν της έμπρακτης στήριξης από το κράτος.

Οι 2.000 εθελοντές πυροσβέστες προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ανιδιοτελώς και με αυταπάρνηση, στο πλευρό των μόνιμων πυροσβεστών και των πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης. Δεν διεκδικούν αμοιβή για τις υπηρεσίες τους ούτε αποβλέπουν σε επαγγελματική αποκατάσταση. Αντιθέτως, δαπανούν μεγάλα ποσά για την εξασφάλιση των ενδεικνυόμενων μέσων ατομικής προστασίας ώστε να μην θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. υπουργός:

  • Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προχωρήσει ώστε να εξασφαλίσει στους εθελοντές πυροσβέστες τα απαραίτητα μέσα προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους απρόσκοπτα, με ασφάλεια και χωρίς να επιβαρύνονται με το κόστος προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης