Η υποστελέχωση των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ του νομού Ηρακλείου οδηγεί σε καθυστέρηση καταβολής των επιδομάτων ανεργίας στους δικαιούχους. Επιδόματα που για πολλούς αποτελούν το μόνο εισόδημα.

Κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο χιλιάδες νέοι άνεργοι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας – στην πλειοψηφία τους ξενοδοχοϋπάλληλοι, αλλά και γενικότερα εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο – υπέβαλαν αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για την χορήγηση επιδόματος ανεργίας. Ωστόσο, το προσωπικό των υπηρεσιών του δεν επαρκεί για να εξετάσει και να αποφασίσει εγκαίρως επί των αιτήσεων αυτών. Έτσι, χιλιάδες άνεργοι δικαιούχοι παραμένουν απλήρωτοι, αδυνατώντας να ικανοποιήσουν στοιχειώδεις ανάγκες προσωπικές και οικογενειακές.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. υπουργός

  1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ στον νομό Ηρακλείου;
  2. Με ποιον τρόπο θα συμβάλει ώστε να καταβληθούν άμεσα τα επιδόματα ανεργίας του ΟΑΕΔ στους δικαιούχους;
  3. Ποιες πολιτικές θα υλοποιήσει για την αντιμετώπιση της αυξημένης – συγκριτικά με πέρυσι – ανεργίας στον νομό;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Γεώργιος Λογιάδης