Αρκετούς μήνες τώρα το Κέντρο Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου υπολειτουργεί ή ακόμα και διακόπτεται εντελώς η λειτουργία του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα ανακυκλώσιμα υλικά που συλλέγονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων της Ανατολικής Κρήτης και εξυπηρετούνται από το συγκεκριμένο ΚΔΑΥ να πετιούνται στον ΧΥΤΑ, με ευθύνη τόσο του εργολάβου, όσο και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΥ) που διαχειρίζεται το ΚΔΑΥ, πάντα με την ανοχή των δημοτικών αρχών.

Έτσι οι πολίτες, εκτός του τέλους ανακύκλωσης, καλούνται να πληρώσουν και το πρόστιμο το οποίο επιβάλλεται στους δήμους που πετάνε ανακυκλώσιμα υλικά στους ΧΥΤΑ. Στην οικονομική επιβάρυνση ωστόσο θα πρέπει να προστεθεί και η περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Ο εν λόγω εργολάβος και η ΕΕΑΥ είναι πλέον υπόλογοι, όχι μόνο απέναντι στους εργαζομένους στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένα, αλλά και απέναντι στους δημότες της Ανατολικής Κρήτης και τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Και σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω η ΕΕΑΥ απηύθυνε πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάληψη της εργολαβίας για δύο χρόνια, χωρίς να συμβουλευτεί κανέναν από τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς να διασφαλίσει τους εργαζόμενους και τα δεδουλευμένα που τους οφείλονται από τον προηγούμενο εργολάβο, χωρίς να διασφαλίσει την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κύριος Υπουργός

  • Τι προτίθεται να κάνει προκειμένου να αποκατασταθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΚΔΑΥ Ηρακλείου;
  • Σε τι ενέργειες θα προβεί για τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος έναντι όσων αθετούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις;
  • Ανταποκρίθηκε ο απερχόμενος εργολάβος στις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη σύμβασή του με την ΕΕΑΥ; Αν όχι, γιατί η ΕΕΑΥ δεν κατήγγειλε μονομερώς τη σύμβαση;
  • Ποιος ο ρόλος και οι ενέργειες του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης ως επιβλέποντος φορέα της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης στη συγκεκριμένη περίπτωση;
  • Έχει ανατεθεί το έργο σε νέο εργολάβο μετά την πρόσκληση από πλευράς της ΕΕΑΥ και αν ναι, ποιος είναι αυτός;
  • Έχουν διασφαλιστεί ή θα διασφαλιστούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων και οι θέσεις εργασίας κατόπιν της ανάθεσης του έργου στον νέο εργολάβο;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης