Στον αέρα βρίσκονται οι εργαζόμενοι του Κέντρου Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ) Ηρακλείου. Κι αυτό αφενός γιατί υπάρχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις του απερχόμενου εργολάβου προς τους εργαζόμενους, αφετέρου γιατί ουδείς τους έχει ενημερώσει ποιος εργολάβος ανέλαβε το έργο, τι θα γίνει με τα δεδουλευμένα τους και πότε θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία το εργοστάσιο.

Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν πλέον πρόβλημα επιβίωσης, καθώς αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις στοιχειώδεις ανάγκες των ίδιων και των οικογενειών τους, απειλούνται με διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ δεν γνωρίζουν πότε θα επιστρέψουν στην εργασία τους.

Σε συναντήσεις που είχαν οι εργαζόμενοι με τις τοπικές αρχές πρότειναν μια σειρά από μέτρα ανακούφισης έως την οριστική επίλυση του προβλήματος. Ωστόσο ουδεμία ουσιαστική δέσμευση αναλήφθηκε από πλευράς του Δήμου και της Περιφέρειας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν προκειμένου να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα στους εργαζόμενους και να εφαρμοστεί η κείμενη εργασιακή νομοθεσία;
  • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να διασφαλιστεί η μισθοδοσία των εργαζομένων έως και τη λήξη της σύμβασης;
  • Πώς θα διασφαλιστούν οι εργαζόμενοι έναντι του εκάστοτε εργολάβου του που αναλαμβάνει το έργο;
  • Πώς θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μισθοδοσία των εργαζόμενων σε περίπτωση που το εργοστάσιο κλείσει για συντήρηση ή ανακαίνιση;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης