Μεγάλες και σοβαρές είναι οι επιπτώσεις στη φετινή ελαιοπαραγωγή της Κρήτης τόσο από ποσοτικής όσο και από ποιοτικής σκοπιάς εξαιτίας αφενός της κακοκαιρίας και αφετέρου του δάκου. Έτσι η παραγωγή φέτος είναι όχι μόνο σημαντικά μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη τριετία αλλά και κατώτερης ποιότητας. Και ναι μεν προβλέπεται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για συγκεκριμένα έντονα καιρικά φαινόμενα, δεν προβλέπεται ωστόσο αποζημίωση για τον δάκο.

Μόνος τρόπος αποζημίωσης είναι η ένταξη της ζημιάς σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει η ζημιά στην παραγωγή να είναι αρκετά μεγάλη (30%) σε επίπεδο νομού σε σύγκριση με τη μέση τιμή της προηγούμενης τριετίας και να μην υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης της προσβολής.

Εφόσον λοιπόν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα αντιμετώπισης της δακοπροσβολής ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Αξιοποιήθηκαν έγκαιρα όλα τα πρόσφορα μέσα για την αποτροπή της δακοπροσβολής;
  • Συγκεκριμένα πότε εκδόθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές πράξεις για την εφαρμογή του Προγράμματος Δακοκτονίας του 2019 και πότε υλοποιήθηκαν αυτές;
  • Ελήφθησαν υπόψη οι κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιφέρειας για τη σωστή αντιμετώπιση της απειλής του δάκου;
  • Ελήφθησαν υπόψη τα αποτελέσματα ερευνών για την ανθεκτικότητα του δάκου στις δραστικές ουσίες των φυτοφαρμάκων;
  • Ενημερώθηκαν εγκαίρως οι ελαιοπαραγωγοί της Κρήτης για τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού του δάκου και αν ναι, πότε και με ποια διαδικασία;
  • Σχετίζεται η αύξηση του πληθυσμού του δάκου με την κλιματική αλλαγή; Κι αν ναι, δεν θα έπρεπε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθεί η ζημιά στην παραγωγή ή να προβλεφθεί αποζημίωση;
  • Σε ποιο ύψος ανέρχεται το ποσό που δαπανήθηκε για τη δακοκτονία στην Κρήτη και σε ποιο ύψος υπολογίζεται η ζημιά τόσο από τη μείωση της παραγωγής όσο και από τη μείωση της ποιότητας τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα;
  • Θα αποζημιωθούν εν τέλει οι ελαιοπαραγωγοί;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης