Να μας εξηγήσει η κυβέρνηση γιατί δεν μπορεί να αλλάξει ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ που αφορά στη Δαμάστα

Σύσσωμο το Μαλεβίζι, αντιδρά στο  σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ για την κατασκευή του Σταθμού Μετατροπής Εναλλασσόμενου/Συνεχούς Ρεύματος στη Δαμάστα.

Στην έκτακτη γενική συνέλευση που έγινε στην περιοχή Κυριακή 3 Νοεμβρίου , η δημοτική Αρχή και  σύσσωμοι οι τοπικοί φορείς εξήγησαν τους λόγους που αντιδρούν στην επιστολή που σας επισυνάπτεται.

Το θέμα αυτό έχει προκύψει τα τελευταία δύο χρόνια, και  παρά  τα ψηφίσματα και τις διαμαρτυρίες, δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα απαντήσεις από  το υπουργείο Περιβάλλοντος και  Ενέργειας και τον ΑΔΜΗΕ για ποιο λόγο δεν μπορεί να γίνει μετατόπιση του  Σταθμού Μετατροπής στην Κορακιά, που στο χωροταξικό αναφέρεται ως ενεργειακός κόμβος.

Σημειώνεται ότι η  Δαμάστα είναι ένας ιστορικός και μαρτυρικός τόπος (ΦΕΚ Α97/2000) που έχει προσφέρει βαρύ φόρο αίματος στον αγώνα για την Ελευθερία του τόπου και αυτό δεν μπορεί να αγνοηθεί.

 

Κύριε Υπουργέ ερωτάσθε;

– Πώς αιτιολογείται η δημιουργία Σταθμού Μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Δαμάστας, αφού η περιοχή της Κορακιάς έχει καθορισθεί ως ενεργειακός κόμβος της Κρήτης στο χωροταξικό σχέδιο του νησιού, το οποίο έχει ήδη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ;

– Ποιοι είναι οι περιβαλλοντικοί, ιστορικοί λόγοι, και πιθανόν κι άλλοι που εμποδίζουν την δημιουργία σταθμού μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Κορακιάς;

-Η επιλογή της Δαμάστας έγινε για τεχνικούς  ή  οικονομικούς λόγους;

– Γνωρίζετε ότι στην περιοχή λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα  λατομείο αδρανών υλικών που ήδη  έχει επιβαρύνει  περιβαλλοντικά  την  περιοχή.

– Έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι συνέπειες για την ζωή των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι, επειδή οι περισσότεροι από αυτούς ζουν από την γεωργία και κτηνοτροφία και εξ αιτίας των βλαβερών συνεπειών που είναι συνδεδεμένες με την δημιουργία του σταθμού μετατροπής, θα είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν την γη και τα σπίτια τους και να βρουν νέους τρόπους επιβίωσης;

Αθήνα, 4-11-2019

Ο ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Λογιάδης