Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019

 

Πολλοί συμπολίτες μας αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ –  ακόμη και αν έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό της τιμολόγιο – όχι γιατί είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά λόγω οικονομικών δυσχερειών. Σε πολλές περιπτώσεις τους έχει κοπεί το ρεύμα λόγω χρέους. Για  να επιτύχουν ρύθμιση των οφειλών τους ώστε να επανασυνδέσουν το ρεύμα, πρέπει να πληρώσουν ως προκαταβολή το 40% του χρέους τους στην ΔΕΗ. Για την αποπληρωμή δε του υπολοίπου προβλέπεται δυνατότητα 12 δόσεων. Αυτή η πρακτική έχει ως συνέπεια, η επανασύνδεση του ρεύματος να γίνεται δυσκολότατη, πολλοί συμπολίτες μας ευάλωτων ομάδων να παραμένουν χωρίς ρεύμα, η ΔΕΗ να χάνει ακόμη πιο πολλά έσοδα και τελικά να βυθίζεται όλο και περισσότερο σε οικονομικό αδιέξοδο.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να αρθεί η καταφανώς άνιση και άδικη μεταχείριση των συμπολιτών μας που θέλουν μεν αλλά λόγω της άκαμπτης πολιτικής της εταιρίας δεν μπορούν να επιτύχουν την ρύθμιση των χρεών τους;
  • Εξετάζει την δυνατότητα να εισάγει ρύθμιση χρέους των μικροοφειλετών – έστω και αν τους έχει κοπεί το ρεύμα – σε 120 δόσεις, όπως προβλέφθηκε και με την Εφορία, χωρίς προκαταβολή;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γιώργος Λογιάδης